Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử?
42 người đã bình chọn
 Thống kê truy cập
Thống kê: 19.457
Online: 608

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ LŨNG NIÊM

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phòng, ban

1

Hà Ngọc Vinh

Bí thư Đảng ủy

 

2

Hà Văn An

PBT ĐU – Chủ tịch HĐND

 

3

Hà Anh Cội

PCT HĐND

 

4

Hà Văn Long

Chủ tịch UBNaxã

 

5

Hà Đức Hạnh

Chủ tịch UBMTTQ

 

6

Hà Văn Luyến

PCT UBND xã

 

7

Trương Minh Hùng

PCT UBND xã

 

8

Hà Văn Quy

Chủ tịch Hội CCB

 

9

Hà Văn Lâm

Chủ tịch Hội Nông dân

 

10

Lương Thị Huấn

Chủ tịch Hội Phụ nữ

 

11

Hà Thị Then

Bí thư Đoàn TN

 

12

Lương Hải Yến

Văn phòng TK

 

13

Hà Xuân Thắng

Văn phòng TK

 

14

Cao Văn Hùng

Trưởng BCHQS xã

 

15

Hà Văn Ngọc

Trưởng Công an

 

16

Bùi Thị Hà

Tư pháp hộ tịch

 

17

Hà Văn Tung

Địa chính nông lâm

 

18

Hà Văn Luyện

Địa chính xây dựng

 

19

Lương Đức Bảy

Văn hóa xã hội

 

20

Hà Văn Tuân

Kế toán ngân sách

 

21

Nguyễn Văn Trường

Kế toán ngân sách

 

22

Hà Thị Liên

Văn hóa CSXH

 

23

Hà Văn Hậu

Văn phòng Đảng ủy

 

 

Tổng: 23 người

 Liên kết website